Poslední články

Union types antipattern in Elm

aneb still some ways to shoot yourself in a foot

Note for English speakers: Sorry for not having an all-English blog interface - it's mostly Czech blog after all, and for now I'm far too lazy to do something about a localization switch :) I'm sure you'll be able to guess what means what, though - comments, etc. You're smart!


So, lately I've been creating a microsite for my employer's conference. That seemed like a great place for sneaking some Elm in (no JS-only people to talk me out of it), and guess what - it is! I'm absolutely loving it so far.

During the development of a tab view, I dared make an union type:

type Town
  = Ostrava
  | Praha

Motivation: we have a tab for each town, and only one is visible at one time. So this would serve as an ID for whatever function is working with the towns.

So far, this has been a no-brainer. The problems started to crop up when I wanted to connect this to the model. My first try led me into a blind alley of runtime checks and unnecessary Maybe wrappers for things I KNEW were going to be found. The second try was much cleaner and, retrospectively, obvious, but... this is the story of the first try.


You see, I started with this:

type alias Model =
  { towns :
    { ostrava : TownInfo
    , praha : TownInfo
    }
  }


type alias TownInfo =
  { score : Int
  , selected : Bool
  }

(For the purposes of this post, I'll set the goal of getting a score for the currently selected town.)

It seemed okay. But it leads to:

score : Model -> Int
score model =
  if model.towns.ostrava.selected then
    model.towns.ostrava.score
  else if model.towns.praha.selected then
    model.towns.praha.score
  else
    -- pick one of the two above and use it as a default?
    -- ... or wrap everything here in Maybe and have THAT propagate above?
    ???

As you can imagine, this is quite error-prone. You can forget to add a new if, and the compiler won't tell you. It can't enumerate over a record!

You might not give up so easily though. Let's give this one more try.

score : Model -> Int
score model =
  let
    { ostrava, praha } =
      model.towns

    towns =
      [ ( Ostrava, ostrava.selected )
      , ( Praha, praha.selected )
      ]
  in
    towns
      |> List.filter (\( town, selected ) -> selected)
      |> List.head
      |> Maybe.map Tuple.first
      |> Maybe.withDefault Ostrava -- kinda arbitrary

This whole Maybe stuff seems absolutely unnecessary! And again, you're enumerating the cases of the union type by hand - this is error-prone, you can forget some, and by putting it into a list you have to jump through hoops just to make the compiler certain you didn't shoot yourself in a foot.


The right thing to do? Have the selected ID be more top-level.

type alias Model =
  { selectedTown : Town
  , towns :
    { ostrava : TownInfo
    , praha : TownInfo
    }
  }


type alias TownInfo =
  { score : Int }

You can then use functions which use compiler's exhaustiveness checking with the case town of ... pattern:

score : Model -> Int
score model =
  case model.selectedTown of
    Ostrava ->
      model.towns.ostrava.score

    Praha ->
      model.towns.praha.score

Suddenly all the hard stuff is gone. Writing this was so easy it's almost embarassing I didn't think of it the first time. But hey, experience comes with practice!


All in all, this ties back to Richard Feldman's talk "Making Impossible States Impossible". With the final model, it's guaranteed you can only have one town selected. With the former model, you could have any number of the towns selected! A bug in your app could make none or all of them selected, and the compiler was right to give you trouble with all the Maybe stuff!

So, the conclusion is: pay attention to how easy it is to write stuff! If it doesn't want to come out nicely, there's probably a better pattern hiding.

And remember: if in doubts, ask on the Elm Slack (registration) - we're a friendly bunch! :)

Životní moudro

aneb ouch

Jen vám chci sdělit, že co na internet napíšete, vás dřív či později dohoní. A kousne. (Souvislost s tím, že tady chybí jeden článek, je jen... čistě náhodná. :D )

Co je čitelnější?

aneb překvapivé pojítko mezi matematikou a LISPem

Na VŠ jsme nedávno v hodinách topologie probírali vnitřek množiny, vnějšek množiny a podobné věci. Snažil jsem se udělat si v tom v hlavě pořádek, protože definice vnitřku je:

"Vnitřek množiny X je sjednocení všech otevřených podmnožin množiny X."

Hodně mi to připomíná LISPovou syntaxi:

(defn vnitrek [x]
 (sjednoceni
  (filter otevrena?
   (podmnoziny x))))

Člověk to musí číst odprostřed (od "konce") - je to prefixová notace. Chápu, proč ji používají matematici ve svých slovních definicích - chtějí, aby to bylo čím jak nejkratší, aby tam nebylo nic zbytečného, atd. - ale mně by k pochopení víc pomohlo, kdyby to rozvedli třeba takhle:

"Vnitřek množiny X získáš tak, že ji vezmeš, najdeš všechny její podmnožiny, z nich vybereš všechny, co jsou otevřené, a uděláš nad nimi sjednocení."

Neboli:

(defn vnitrek [x]
 (->> x
    podmnoziny
    (filter otevrena?)
    sjednoceni))

Když to vidím rozepsané takhle, dovedu si lépe představit, co se s tím, co mám zrovna v ruce děje, jak se to mění. V bakalářce by to asi neobstálo, ale pro čtenáře to je přístupnější :)

Nutno dodat, že u programování je čitelnost a pochopitelnost programu podstatně důležitější. Možná proto se mi to ->> makro tak líbí? :)