Poslední články

Memoizace v Haskellu

aneb zatracené monády!

Poslední dobou si znovu hraji s Haskellem. Už jsem ho zkoušel několikrát, ale vždycky jsem to vzdal. Vypadá to, že teď už s ním dovedu aspoň trochu vyjít :)

Pro mě se vyznačuje hlavně tím, že píšete program, píšete, píšete, a pak uložíte, zkusíte spustit/zkompilovat, a zjistíte, že máte chyby v typech. Začnete opravovat chyby v typech, ty se zatím promítnou do všech možných částí kódu, a když potom konečně opravíte i tu poslední, program funguje přesně tak, jak jste chtěli. Haskell z run-time chyb dělá compile-time chyby.

Kvůli jednomu Project Euler problému jsem chtěl použít memoizaci. Což o to, na internetu je spousta článků, jak v Haskellu udělat memoizaci, problém je v tom, že jsem chtěl memoizovat funkci s více argumenty!

Našel jsem víceméně srozumitelný článek a jal se ho upravovat pro své potřeby. No ani za nic. Prostě ne. Skončilo to chybovou hláškou "Pro tuto funkci potřebujete Math level 41 a Monad level 73" (dobře, přeháním... jen 70). Vydal jsem se na IRC (#haskell), kde mě rychle uvedli na pravou míru. A protože bych řešení zapomněl, zvěčním si to tady (a tady).

-- from http://www.nadineloveshenry.com/haskell/memofib.html#memoize
-- had some problems when function had more arguments though, so saving this for future me :)

import Debug.Trace
import Data.Map as Map
import Control.Monad.State.Lazy as State

--------------------------------------------

type StateMap a b = State (Map a b) b

memoizeM :: (Show a, Show b, Ord a) => 
      ((a -> StateMap a b) -> (a -> StateMap a b)) -> (a -> b)
memoizeM t x = evalState (f x) Map.empty where
 g x = do
  y <- t f x 
  m <- get
  put $ Map.insert x y m
  newM <- get
  return y
  --return $ trace ("Map now containsn" ++ Map.showTree newM) y
 f x = get >>= m -> maybe (g x) return (Map.lookup x m)


--------------------------------------------
{-

how to do it:

 - type:
   :: Type1 -> Type2 -> Endtype
  rewrite into
   :: Monad m =>
    ((Type1, Type2) -> m Endtype)
   -> (Type1, Type2) -> m Endtype

 - definition:
   myFun x y
  rewrite into
   myFun f (x,y)

 - call:
   myFun x y
  rewrite into
   f (x,y)
  and probably inside return or its own var (cause it's monad)

-}
--------------------------------------------

-- one argument

normalFib :: Integer -> Integer
normalFib 0 = 1
normalFib 1 = 1
normalFib n = normalFib (n-1) + normalFib (n-2)

fibM :: Monad m =>
    (Integer -> m Integer)
   -> Integer -> m Integer
fibM f 0 = return 1
fibM f 1 = return 1
fibM f n = do
 a <- f (n-1)
 b <- f (n-2)
 return (a+b)

fib n = memoizeM fibM n

--------------------------------------------

-- more arguments

normalAdd :: Int -> Int -> Int
normalAdd 0 y = y
normalAdd x y = normalAdd (x-1) (y+1)

addM :: Monad m =>
    ((Int, Int) -> m Int)
   -> (Int, Int) -> m Int
addM f (0,y) = return y
addM f (x,y) = do
 answer <- f ((x-1), (y+1))
 return answer

add x y = memoizeM addM (x,y)

--------------------------------------------

main = do
    print $ normalFib 10
    print $ fib 10
    print $ normalAdd 5 6
    print $ add 5 6

Nejbohatší muž v Babylóně

aneb některé věci jsou nadčasové

To vám je taková malinká knížečka. A co v ní je za věci!

Takhle nějak to vypadá :)

George S. Clason pomocí příběhů z, ehm, dob dávno zašlých ukazuje principy, podle kterých peníze fungují. Vysvětluje základy finanční gramotnosti, které by vám poradili i jiní, ale podle mě právě tím, že jako médium autor zvolil příběh, k vám ty informace projdou mnohem snáz.

Vypráví tak o Arkádovi - takovém novostarodobém Warrenu Buffetovi - který začíná na králův popud učit obyvatele Babylona, jak to zatraceně dělá, že se mu těžce vydřené mince hned nerozkutálejí jako všem ostatním. Jsou to principy, u kterých si řeknete - ano, tohle dává smysl, ale jaktože mě to nenapadlo? Poté kniha ukazuje na příbězích dalších lidí další pravidla, ale Arkád je taková ta stříbrná nit, která to všechno spojuje.

Dá se říct, že by se to dalo shrnout do jednoho slova - disciplíny. A tato disciplína není ani těžká - jen si prostě uděláte určitá pravidla. Většina lidí v oblasti peněz pravidla nemá, a to je ten problém. Arkád říká jednoduché věci - třeba toto: v ten moment, kdy dostaneš peníze, dej část bokem. A OPOVAŽ SE NA NI ŠÁHNOUT!

Respektive, šáhnout na ni můžeš, ale tyto peníze se potom používají jinak. Mají za účel plodit další peníze. Ale to už je další vyprávění - a další Arkádův příběh.

Překvapivě, z těch zbývajících 90% VŽDYCKY dovedete vyžít. Není problém vyžít z 8000 Kč nebo z 60000 Kč. To, že to někteří lidé nezvládají, je věc jejich životní úrovně. Nechtějí ji snížit. Tím, že si uděláte pravidla, získáte kontrolu nad tím, kam peníze dáváte. Řekl bych, že vám nic moc jiného než omezit se nezbývá - ale ono to zní hůř, než to ve skutečnosti je. Omezit se jde pak tak nějak samo, docela bezbolestně.

Jeden z příběhů vypráví, jak hliněné tabulky s těmito "zákony," které Arkád předával ostatním, objevili archeologové. Děj se přesouvá do přítomnosti a mladý archeologický pár s úžasem zjišťuje, co to vlastně našli. Moc se jim to hodí, protože jsou zadlužení kam se jen podívají, a hledají způsob, jak se z toho dostat. Aplikují Arkádova pravidla a pomalu mění svou situaci - tím, že si poprvé, co se týče peněz, stanovují pravidla.


Jestli máte možnost si tuto knihu někde sehnat (ehm, jestliumíteanglickytaktřebatady, ehm), opravdu vám ji doporučuju. Není dlouhá, čte se velice snadno (znovu, příběhy!), a jednoduše se aplikuje. Víc takových! - do komentářů prosím. :)

Při čtení jsem si dělal poznámky - tady jsou:

 • Část toho, co vyděláš, je tvoje.
 • Z každé výplaty odlož minimálně 1/10, sepiš si své výdaje a přání a použij na ně zbytek.
 • Nech odloženou desetinu pracovat za tebe. Její výdělek také celý odlož a nech vydělávat. Měj cashflow.
 • Chraň své peníze před investicemi, které nejsou věrohodné, kde se nedají peníze vybrat kdy chceš, kde se ti nebude vracet tolik, kolik bys zasloužil.
 • Raď se s moudrými lidmi, živícími se prací s penězi.
 • Vlastni svůj dům. Splátky z hypotéky se časem splatí, nájem se nesplatí nikdy.
 • Buď připraven na budoucnost, kdy nebudeš moci pracovat, a zabezpeč svou rodinu pro případ, že bys předčasně zemřel.
 • Uč se, vzdělávej se, zlepšuj se. Jednej tak, aby si tě ostatní mohli vážit, v souladu se svou morálkou. Dávej si jasné a konkrétní cíle a vynalož úsilí, abys je splnil. Získáš tím sebevědomí a um zvládnout příště větší cíle.
 • Člověk, který využije příležitost a nenechá ji utéct, k sobě přitahuje to, čemu lidé říkají štěstí. Zvítězil nad svým duchem prokrastinace.

Převod vícenásobné rekurze na iteraci

aneb kvůli stack overflow šaháme na StackOverflow.com

Občas si hraju na Project Euler - stránkách, kde jsou vystaveny (většinou matematické) úlohy, u kterých je cílem napsat program, který je vyřeší pokud možno za méně než minutu.

Na jazyku ani konečném řešení nezáleží, jde spíš o cestu, o průzkum bitevního pole (čti: hledání vlastností a algoritmů na Wikipedii, MathWorldu, počmárání tuny papíru při snaze najít opakující se vzor, který by šlo využít) a o ten pocit, kdy zadáte odpověď a ukáže se vám ... tohle. Ááááách. ;)

Není nad to :)

Před pár hodinami jsem se podíval na jeden z nových problémů, který má něco do činění s nesoudělnými čísly. Mě tedy zajímal hlavně algoritmus pro jejich generování:

def nesoudelna(n):
  # n = vrchni limit, nechceme v parech vetsi cisla nez toto

  # udelame seznam paru, ktery pak budeme vracet
  pary = []

  def rekurze(x,y):

    # jsme v limitu?
    # vzdy plati: x > y
    if x <= n:

      # vlozime to do seznamu
      pary.append((x,y))

      # funkci zavolame na dalsich parech
      rekurze(2*x - y, x)
      rekurze(2*x + y, x)
      rekurze(x + 2*y, y)

  # funkci zavolame na prvnich dvou parech
  rekurze(2,1)
  rekurze(3,1)

  # vse jsme vycerpali, vracime hotovy seznam
  return pary

Jenže ouha: tato funkce bude fungovat jen pro relativně malá n. Když bude n větší, vnitřní funkce se zavolá tolikrát, že mi program zařve na přetečení zásobníku.

print len(nesoudelna(50))  # 773
print len(nesoudelna(5000)) # RuntimeError: maximum recursion depth exceeded

To se většinou řeší převodem na funkci iterativní (tedy místo volání sebe sama používající nějakou smyčku). Vím, jak převést klasickou rekurzivní funkci, ale co když se volá vícekrát? StackOverflow.com dává odpověď: v tu chvíli je třeba použít zásobník.

Budeme jím napodobovat právě ten zásobník, který nám přetekl při rekurzivní funkci. Ale protože si na něj místo alokujeme sami, není nijak extra omezený. Může nám zabrat gigabajty paměti, programu to vadit nebude. Systémový zásobník by v tu chvíli už dávno spadl.

Využijeme toho, že Python má u seznamu funkce append() a pop() - což je přesně to, co potřebujeme, abychom zásobník mohli vytvořit. Náš zásobník bude obsahovat dvojice "argumentů," které je třeba zpracovat. S každým dalším voláním se teoreticky rozšíří o dvě dvojice (jednu jsme vyřešili, tři přidáváme), ale postupem času začneme narážet na náš limit n a prvků v zásobníku začne ubývat. Jdem na to:

def nesoudelna_iter(n):
  # n = vrchni limit, nechceme v parech vetsi cisla nez toto

  # udelame seznam paru, ktery pak budeme vracet
  pary = []

  # pocatecni hodnoty
  zasobnik = [(2,1),(3,1)]

  # dokud v zasobniku neco je
  while zasobnik:

    # vezmem to a dame do x,y
    x,y = zasobnik.pop()

    # jsme v limitu?
    # vzdy plati: x > y
    if x <= n:

      # vlozime to do seznamu
      pary.append((x,y))

      # do "todo" seznamu pridame dalsi vetve
      zasobnik.append((2*x - y, x))
      zasobnik.append((2*x + y, x))
      zasobnik.append((x + 2*y, y))
  
  # vse jsme vycerpali, vracime hotovy seznam
  return pary

Iterativní verze se liší tímto (zvýrazněné řádky výše):

 • ř. 8 - na začátku si definujeme zásobník s "argumenty"
 • ř. 11 - rozeběhneme to ne voláním vnitřní funkce, ale smyčkou while
 • ř. 14 - v té vyprazdňujeme zásobník
 • ř. 24-26 - místo znovuvolání vnitřní funkce přidáváme do zásobníku

A když tuto novou verzi zkusíme spustit?

print len(nesoudelna_iter(50))  # 773
print len(nesoudelna_iter(5000)) # 7600457

That's all, folks!

EDIT 3. 7. 2012: pročítám se tutoriálem Erlangu a narazil jsem na tuto skvělou ilustraci rekurze. :)

reCURSION