Chcete číst

Myšlenky z UNITED 2013

aneb nebylo to jen o hudbě

Tohle je můj přepis myšlenek různých řečníků z UNITED fetivalu - těch, které se mi zdály, že stojí za to si je zapsat a přemýšlet o nich. Nebrat jako dogma - ale zkoumat! Tak třeba zaujmou i někoho jiného.


Bůh zemřel, abys ty nebyl nula!

Kontext: 2. Samuelova 9 - David a Mefíbošet. Mefíbošetovo sebevědomí je na úrovni "mrtvého psa" (to jsem si nevymyslel, to jsou jeho slova). "Co je tvůj služebník? Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já?"

Ale Bůh nám tím, co udělal ON, dal hodnotu, kterou neztrácíme ničím, co děláme MY. Bylo za tebe zaplaceno, akorát se můžeš rozhodnout přehlížet to a platit za sebe sám! Jsi dítě KRÁLE, ale můžeš to stále ignorovat a chovat se jako sirotek.


Vytvořili jsme kulturu posluchačů.

Nepřemýšlíme nad tím, co k nám pastor mluví, ale jde nám o to, jestli to je krátké a vtipné. Možná alternativa (je na vás, zda to je krok správným směrem): Kultura čtenářů Bible, kteří nad tím přemýšlí. Jako Berienští (Skutky 17,10-12):

Bratři tedy hned v noci vyslali Pavla i Sílu do Berie. A když tam dorazili, šli do židovské synagogy. Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo se vší dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda jsou ty věci tak. Mnozí z nich tedy uvěřili, a také nemálo ctihodných řeckých žen a mužů.


Děláme Satanu větší reklamu než Kristu.

"Metalová hudba je ďábel, piercing je ďábel, tohle a tohle a tohle je ďábel" - místo abychom mluvili o Kristu! Ale ten, kdo je v nás, je přece silnější než ten, kdo je venku! Nesnaž se dostat ze svého života hřích - snaž se dostat do svého života Ježíše! On je silnější - on ho vytlačí! On si uklidí!

Přeneseno z bojů v nás samých na naše upejpavé komentáře k lidem jiným: Představte si člověka, na kterém vidíte něco, co si myslíte, že by měl změnit. Spíš než říkat mu, aby dělal tohle nebo nedělal tamto, má větší smysl nechat to za vás udělat Ducha Svatého. Na vás je v tu chvíli vést člověka k Ježíši, ne tahat ho ze všech různých věcí, které VY nemáte rádi. Udělali byste z něj sebe. JEŽÍŠ z něj chce udělat sebe! (Tím nemizí individualita toho člověka.)


 David a Goliáš

Kdo podle vás vyhrává? Ten silnější nebo ten slabší? Je v tom chyták - ve skutečnosti vyhrává ten silnější - Bůh. David se jen nebál "postavit obrům" - postavit se tomu, kdo řve, zastrašuje, vysmívá se a působí nevíru, když to neudělal nikdo jiný. Co máme vedle sebe my? Šikanu? Rasismus? Něco jiného?

Bůh chce, abychom se dívali, co jsou ti Goliášové, a abychom se jim postavili. "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel."

Nemůžeme ale proti Goliášům bojovat zbraněmi Goliášů! Nemůžeme bojovat nenávistí, intrikami, manipulací a lží. Bůh má své zbraně. Musíme se ptát Boha. David - ikdyž věděl, jak něco udělat - se pokaždé dotazoval Boha.

Vzepření se obrům vyžaduje boj a oběti. Nebude to zadarmo. Může nás to stát modřinu, výpověď i život. Ježíš se postavil největšímu Goliáši - a své vítězství zaplatil životem. Máme ho následovat - ale jsme ochotni jít do plánu, který pro nás má, ať to stojí, co to stojí?


Evangelium v postmoderní době

Jsme zaplaveni slovy, informacemi a nabídkami - naše kultura je jako tržnice. Ve vzduchu je neustále "mučivá nutnost volit". Duchovní hodnoty jsou také zboží - nemůžete nabízet něco, o co není zájem. A není pravda, že by o duchovno nebyl zájem. Jako příklad si vemte "zážitkovou spiritualitu" (experimentování) - horoskopy, amulety, lucidní snění, out-of-body-experience, atd.

Jak zní evangelium do tohoto prostředí? Možnosti:

  • bojovat proti duchu doby - je třeba se tomu vyhnout, udělat si pevnost a zabarikádovat se
  • přijmout ducha doby - církev stylem Disneyland, je to o srandě
  • nebo - nebát se a nezdržovat se určitých hodnot jen proto, že se k nim hlásí někdo jiný (New Age atd.)

Jaké to jsou hodnoty?

  • příroda - máme God's Word a God's World! Příroda není tak nádherná, abychom se jí učili vyhýbat!
  • fantazie, představivost - Bible je (kromě všeho jiného) knihou básníků a zpěváků!
  • příběh - Matouš 13,34 - "Toto všechno Ježíš říkal zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil." Kdo jede abstraktně, bez děje a příběhů, nemá moc posluchačů.
  • zkušenost - autentický prožitek je pro tuto generaci to hlavní. Křesťanství je o tom, že jsi součástí příběhu! Můžeš zažít ten příběh sám - ne jen o tom číst! Ale naopak - být součástí aktuální kapitoly!
  • tělo - smysly - máme je zbytečně? Proč si Bůh se vším tak vyhrál, když se tomu bráníme? Tělo není schránka, ve které je duše uvězněna - my JSME tělem!
  • vztahy - epidemicky se šíří izolace a samota lidí, ikdyž máme FB a podobně. Lidé prahnou po hlubokých vztazích. Církev - společnství - to nabízí. Lidé tam "jsou fajn a jsou věřící a možná to nějak souvisí?!"
  • nebe - krása a dobro je ochutnávka něčeho věčného a lidé po tom touží. Všechny ty obrazy v Bibli... Říkáme, že to vyhlížíme s nadějí - ale možná jen říkáme...? Proč je tak málo křeťanů, kteří se těší na nebe?

Máme postoptimismus. Už nikdo nemluví o pevných krocích k šťastnějším zítřkům a lidé většinou nemají naději do budoucna - ale můžeme jim nabídnout možnost, že Země je přes to všechno v dobrých rukou, že to má smysl a že to někam směřuje.


Mimochodem, na Twitteru jsem objevil G. K. Chestertona. Tedy spíš jeho reinkarnaci skrze citáty. Jsou si s C. S. Lewisem docela podobní!

"Weak things must boast of being new, like so many German philosophies. But strong things can boast of being old."

"Slabé věci se musí chvástat tím, že jsou nové, jako spousta německých filozofických směrů. Ale silné věci se mohou chvástat tím, že jsou staré."

"Yielding to a temptation is like yielding to a blackmailer: you pay to be free, and find yourself the more enslaved."

"Ustoupit závislosti je jako ustoupit vyděrači: zaplatíš za to, abys byl svobodný, a zjistíš, že jsi tím více zotročen."

Napište komentář

1. Jirka
25. 8. 2013 23:20

díky, zajímavé myšlenky... děkuji

2. Martin Janiczek
25. 8. 2013 23:31

Není zač, Jirko :) Mimochodem, děkuju za to, cos na UNITED jako dobrovolník dělal :) Máš můj obdiv. Mně se do dobrovolnictví nechtělo ...

3. Doda
26. 8. 2013 06:16

Velice zajímavé myšlenky.Docela mě mrzí,že jsem udělal osudovou chybu a nevzal si s sebou svůj netbook nebo papír a tužku,protože některé důležité myšlenky jsem si přehodnotil pro sebe,ale to neznamená,že bych to uměl vysvětlit i někomu jinému.Nicméně aspoň mám novou zkušenost a i díky tomuto bloku sem poznal další možnost,jak mohu lépe uschovat své myšlenky z různých přednášek a seminářů a přenášet ty ty myšlenky pro lidi tak,jak potřebuji oni a ne tak,jak chci já :)